Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Påminnelse till dig som är utvald

Artikeln publicerades:

Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighet att tycka till om verksamheterna i Borås Stad och hur det är att bo i Borås. Passa på att tycka till om oss!

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år och i den kan du tycka till om verksamheterna i Borås Stad och hur det är att bo och verka här. Frågorna handlar bland annat om vad du tycker du om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, hur stort förtroende du har du för kommunen och hur trygg du känner dig utomhus i området där du bor.

Hur går det till?

Du som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Dina svar är viktiga!

Dina svar är viktiga i vårt fortsatta utvecklingsarbete och genom att du deltar kan vi få veta vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Vi kommer att använda resultatet som underlag för att förbättra för dig som invånare.

Vi är intresserad av din uppfattning, du behöver alltså inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara.

När kommer resultaten?

Under december 2021 publiceras resultatet på Statistiska centralbyråns webbplats.

Borås Stads resultat kommer också att publiceras på vår webbplats i januari 2022. Här kan du läsa tidigare års resultat:

Resultat i Medborgarundersökning 2019

Illustration av en man och texten "påminnelse till dig som är utvald".
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-13] Påminnelse till dig som är utvald

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol