Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Partierna ense om formerna för det politiska arbetet

Artikeln publicerades: 2018-03-02 11.05

De politiska partierna i Borås Kommunfullmäktige har i god tid före valet den 9 september förhandlat fram till en överenskommelse inför den mandatperiod som startar den 1 januari 2019 och slutar 31 december 2022.

I överenskommelsen uttrycker partierna hur man vill att det politiska arbetet ska fungera, till exempel principer för hur ordförandeposter ska fördelas i nämnder och bolagsstyrelser, arbetsformer, partistöd och annat.

Den överenskommelse som nu föreligger är undertecknad av sju av de partier som är representerade i fullmäktige.

En motsvarande överenskommelse gjordes också inför valet 2014. Där enades man om att majoriteten tillsätter ordförande- och andre vice ordförandeposterna, medan minoriteten tillsätter förste vice ordförandeposten.

Man fastslog också att i det fall en nämndordförande är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid (efter 30 dagar), så går den andre vice ordföranden in som ersättare. Dessa principer är oförändrade i den nya överenskommelsen.

Till de mer betydelsefulla nya former partierna nu enats om är att Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter, varav åtta kommunalråd på heltid, det vill säga ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt fem ordinarie ledamöter.

Dessa kommunalråd väljs av Kommunfullmäktige.

Det tidigare systemet med blocksekreterare ersätts med ett system där varje kommunalråd har en politisk sekreterare, som anställs enligt villkor reglerade i kommunallagen.

En annan nyhet rör bidrag till politiska ungdomsföreningar: Varje förening med tio medlemmar eller fler, mellan 14 och 25 år och folkbokförda i Borås erhåller ett grundbidrag på 0,3 GN, det vill säga grundnivå/år enligt bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda.

Kommunstyrelsen sammanträder.

Senast ändrad: 2018-03-02 14.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-02] Partierna ense om formerna för det politiska arbetet

g q n C