Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Partierna ense om formerna för det politiska arbetet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De politiska partierna i Borås Kommunfullmäktige har förhandlat fram en överenskommelse inför den mandatperiod som startar den 1 januari 2023 och slutar 31 december 2026.

I överenskommelsen uttrycker partierna hur de vill att det politiska arbetet ska fungera, till exempel principer för hur ordförandeposter ska fördelas i nämnder och bolagsstyrelser, arbetsformer samt frågor som rör Borås Stads organisation.

Överenskommelsen är undertecknad av samtliga åtta partier som är representerade i Kommunfullmäktige sedan valet 2018.

Överenskommelsen i sin helhet finns att läsa i det bifogade dokumentet.

Överenskommelse rörande vissa frågor rörande mandatperioden 20230101–20261231 Pdf, 4.7 MB.

Flygbild över Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-20] Partierna ense om formerna för det politiska arbetet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol