Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Planer för Sparsör och Centrum – vad tycker du?

Artikeln publicerades: 2017-11-26 12.00

När en detaljplan har varit ute på samråd och vi fått in synpunkter på den, övergår processen till en granskning. Nu har vi två nya detaljplaner som är redo för granskning, där du som invånare kan lämna ytterligare synpunkter.

Sparsör, Paradis 1:4

Detaljplanen för Paradis 1:4 (Vinkelvägen) gör det möjligt att bygga bostäder och förskola. Den innebär även att korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42 läggs om. Detta påverkar fastigheterna som finns närmast korsningen, Paradis 1:48 och Paradis 1:97. Förslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Granskningstiden pågår mellan 26 november 2017–14 januari 2018.

Kartbild

Centrum, Vulkanus 15

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga två extra våningar med bostäder på befintlig byggnad, och att göra så att byggnaden kan användas för ”centrumändamål”. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär. Detaljplanen följer inriktningen i visionen Borås 2025 med fler bostäder i stadens centrum.

Granskningstiden pågår mellan 23 november–22 december 2017.

Kartbild

Synpunkter

Granskningshandlingarna och de utredningar som har gjorts finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55, Borås. De finns även tillgängliga här på vår webb.

Om du har synpunkter på planerna, vill vi ha dem skriftligt senast den 22 december för Centrum samt 14 januari 2018 för Sparsör. Dessa skickas till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. Du kan även skicka dem via e-post till detaljplanering@boras.se

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-11-26 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-26] Planer för Sparsör och Centrum – vad tycker du?

g q n C