Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Polisen och Borås Stad gör gemensamma insatser mot alkohol

Artikeln publicerades: 2018-04-19 08.42

Polisen, skolorna, fältgruppen och folkhälsoenheten i Borås Stad gör gemensamma insatser för att förebygga alkoholkonsumtion och langning av alkohol bland ungdomar inför Valborg, skolavslutning och skolstart.

Genom att flera enheter arbetar tillsammans skapas goda förutsättningar för att minska antalet barn och unga som debuterar tidigt med alkohol och andra droger.

Fältgruppen vistas i ungdomarnas miljöer

Fältgruppen vistas i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter och skapa relationer. Under Valborg och skolavslutningsveckan är många ungdomar utomhus på offentliga platser. Att ungdomar vill dra sig undan vuxna och vara för sig själva är helt naturligt. Om man behöver hjälp är det bra att det finns vuxna till hands som rör sig där ungdomarna befinner sig.

– Den viktigaste uppgiften för oss dessa dagar är att vara trygghetsskapande. Bara att finnas i närheten kan ha en lugnande inverkan på en situation, säger Helena Millberg, enhetschef för fältgruppen på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad.

Polisen häller ut minderårigas alkohol direkt och gör extra tillsyn på festplatser utomhus

Polisen arbetar bland annat med att förhindra och stoppa lagning och är under perioden extra vaksamma på misstänkt langning. De personer som inte har åldern inne eller som befinner sig på ett offentligt område där det är förbjudet att dricka alkohol får se sin alkohol hällas ut. Under byggandet av ekipagen och i samband med kortegen gör polisen tillsyn av studenterna vid Sven Eriksonsgymnasiet. Extra tillsyn sker även på de platser som för polisen är kända som återkommande festplatser utomhus.

– Under de senaste åren har ungdomarna visat en stor mobilitet gällande plats och tid för spontanfester, vilket innebär en utmaning för polisen att planera resurser. Hjälp oss gärna genom att meddela oss ”informella” platser och datum för fest, så att vi kan vara där ungdomarna behöver oss, säger Karin Mårdh-Stavåsen, polisen.

Gymnasieskolorna upplyser om risker med alkohol samt verkar för säkra studentflak

Varje gymnasieskola informerar avgångseleverna om säkerhetsföreskrifter för studentekipagen på skolavslutningen. Skolorna informerar också om att alkoholförbud råder på skolorna alla dagar och därmed även på skolavslutningen.

Brev till föräldrar

I slutet av vårterminen skickas ett brev till alla föräldrar/vårdnadshavare till barn som går i årskurs nio. Brevet uppmuntrar till att prata med sina barn om alkohol och upplyser om vikten av att inte köpa ut till sina barn.

I augusti skickar också gymnasieskolorna brev till föräldrar/vårdnadshavare till elever i årskurs 1. I brevet finns information om insparksaktiviteter utanför skolan och risken för alkoholanvändande i samband med dessa. I brevet betonas samverkan mellan skola och föräldrar.

Från
vänster: Gunilla Andersson, Sven Eriksonsgymnasiet, Karin Mårdh-Stavåsen,
Polisen, Daniella Norrgård, Folkhälsoenheten, Helena Millberg,
Fältgruppen.

Från vänster: Gunilla Andersson, Sven Eriksonsgymnasiet, Karin Mårdh-Stavåsen, Polisen, Daniella Norrgård, Folkhälsoenheten och Helena Millberg, Fältgruppen.

d

Tips till dig som förälder

Alla vuxna, föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare, med ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol och andra droger till unga.

  • Säg nej till att köpa ut
  • Ta emot med öppen famn om det gått snett
  • Agera taxi och hämta ditt barn när kvällen är slut
  • Var vaken när barnet kommer hem
  • Ha kontakt med föräldrar till ditt barns kompisar
  • Ta en promenad, eller kör förbi med bilen, där (du tror att) ditt barn håller till

Senast ändrad: 2018-04-19 16.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-04-19] Polisen och Borås Stad gör gemensamma insatser mot alkohol

g q n C