Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Produktionsplan för årets detaljplanering är beslutad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I december beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en produktionsplan för 2023. Planen är en politisk prioritering som berättar hur Borås Stad ska arbeta med olika byggplaner och projekt.

Det finns flera olika saker som påverkar vad som prioriteras. Bland annat är det vilka planuppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har, var man ser störst behov och vad som hjälper kommunen att nå våra gemensamma mål och visioner. Med hjälp av produktionsplanen blir det lättare att fördela resurser under året.

– Vi vill med hjälp av produktionsplanen skapa tydlighet och transparens gentemot stadens exploatörer. Genom att det finns ett uppdrag i vår produktionsplan vill vi visa att vi har fullt fokus på att driva arbetet framåt under det kommande året, säger Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget till produktionsplan innefattar bland annat cirka 1500-3200 nya bostäder, 2-3 skolor, 2-4 boenden med särskild service enligt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL) och fem större verksamhetsområden. Totalt omfattar de fem verksamhetsområdena cirka 300-400 hektar mark.

– Produktionsplanen och det arbete vi gör idag är en viktig kugge i hjulet. Det som beslutas nu må vara tidigt i samhällsbyggnadsprocessen, men avgör kommunens utveckling flera år framåt, kommenterar Kerstin Hermansson (C), kommunalråd.

Information, ikon

Följ planerna för ditt område

På boras.se/detaljplan kan du se alla pågående arbeten med detaljplaner. Där kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i olika stadsdelar och områden.

boras.se/detaljplan Länk till annan webbplats.

Visionsbilder över Bodavallen och Pulsenområdet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-30] Produktionsplan för årets detaljplanering är beslutad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol