Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Provtagning pågår i Viskan

Artikeln publicerades:

Vattnet som flyter förbi i Viskan söder om Borås undersöks just nu noga. Mätningarna ger bakgrundsfakta, som behövs i projektet Sanering av Viskan.

Starkt förorenade sediment finns lagrade på Viskans botten nedströms Borås, i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Dessa sediment måste saneras, och de pågående mätningarna är en pusselbit i att förbereda saneringen.

Borås Stads projektledare för Viskan-saneringen Sara Florén var ute en dag i början på april, med konsulter från Sweco, och tog ytvattenprover från flertalet broar längs Viskan - en härlig dag med solsken och fågelsång.

– Det man kan säga av de analyser vi tagit är att vattnet är väldigt rent, säger miljökonsulten Erika Geisler.

Historiska utsläpp

Huvudproblemet för Viskan är alltså inte det vatten som nuförtiden rinner i Viskan, utan de rester av industriutsläpp från 1900-talet som ligger kvar på Viskans botten.

Det som nu pågår efter Viskan kallas referensprovtagning. Rent praktiskt betyder det att man mäter föroreningar i det vatten som flyter en dag i månaden, samlar upp sediment i fällor som sitter nedsänkta i vattnet och har passiva mätare ute som mäter mängden föroreningar under ett visst tidsintervall.

Många mätvärden

Det uppsamlade vattnet mäts också med ett multiinstrument, som bland annat visar vattnets pH-värde, grumlighet och temperatur. Alla dessa data samlas in och kommer vid årets slut att sammanställas i en rapport.

– Uppgifterna behövs för att vi i saneringsprojektet ska kunna göra säkrare bedömningar inför framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning som krävs när Mark- och miljödomstolen ska ta ställning till hur saneringen får genomföras, säger projektledaren Sara Florén.

Mätningarna ger också kunskap om vilket tillskott av föroreningar som sker till sedimenten idag, och ger bakgrundsdata till den miljökontroll som ska göras efter att saneringen är klar.

Information, ikon

Mer om saneringen av Viskan

Sara Florén hissar upp vatten ur Viskan medan Fredrik Albertsson, Sweco, ser på. Foto: Erika Geisler.

Sara Florén hissar upp vatten ur Viskan medan Fredrik Albertsson, Sweco, ser på. Foto: Erika Geisler.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-12] Provtagning pågår i Viskan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol