Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samlad kompetens kring demens

Artikeln publicerades: 2018-04-06 11.35

Vid årsskiftet samlades all kompetens kring demenssjukdomar ihop på Vård- och äldreförvaltningen. Med en gemensam chef är målet att få likvärdiga insatser för alla boråsare, som har behov av stöd på grund av demenssjukdom.

I Borås Stad finns fyra dagverksamheter* som vänder sig till personer med demenssjukdom som är över 65 år. Klubb Viskan är en dagverksamhet som är inriktad på personer under 65 år med demenssjukdom. Demensteamet jobbar med uppsökande verksamhet, anhörigstöd och också information och stöd till personal, som möter demenssjuka i sitt jobb. Under 2017 år var verksamheterna spridda på tre olika förvaltningar.

– När vi nu har samlat ihop all vår kompetens kring demenssjukdom så kan vi ta del av varandras kunskaper och lära av varandra. Personalen kan också rotera runt mellan olika verksamheter om det finns behov vid speciella tillfällen, säger Frida Mossberg, som är enhetschef för demensverksamheterna i Borås Stad.

Hennes medarbetare har väldigt många års erfarenhet av att arbete med människor som har demenssjukdom. I gruppen finns arbetsterapeut och Silviasjuksköterska och undersköterskor med specialistkunskap inom både demens och psykiatri.

– Nu jobbar vi mycket med att göra våra verksamheter så likvärdiga som möjligt. Det ska inte spela någon roll om en person får dagverksamhet på till exempel Kvibergsgatan eller i Fristad, de ska mötas av samma typ av verksamhet, aktiviteter och fysiska förutsättningar på alla ställen, berättar Frida Mossberg.

Hon berättar om hur lokalerna blir mer anpassade för dem med demenssjukdom genom att man använder kontrastfärger runt till exempel dörrar, hur måltidssituationen utvecklas och förbättras med till exempel dukning i kontrastfärger och att man har blommor och ljus på borden.

Måltiderna på dagverksamheterna är väldigt viktiga. Gästerna kommer på morgonen, till frukost. Förmiddagen används till olika aktiviteter och sedan samlas man för gemensam middag. Gästerna får gärna, om de vill och kan, vara med och ordna måltiden, till exempel skala potatis, duka och ta hand om disk. Doften av nylagad mat gör att lusten och glädjen att äta blir större, vilket är väldigt viktigt för personer med demenssjukdom. Minskad aptit och undernäring är en vanlig biverkning av sjukdomen. Personalen sitter alltid med och äter ihop med gästerna, för att skapa en lugn och behaglig måltid. En grupp på dagverksamheten kan bestå av upp till 16 gäster/dag. I en sådan grupp arbetar fem personer.

Klubb Viskan, som är en dagverksamhet för yngre demenssjuka, har lite andra förutsättningar. Där är målet att gästerna ska vara ute i och delaktiga i samhället så mycket som möjligt och det gör att personaltätheten är större i Klubb Viskan än i de övriga dagverksamheterna. Borås Stad ligger i framkant med en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom. I Sverige har omkring 20 % av kommunerna motsvarande verksamhet.

Antalet platser på dagverksamheterna har ökat det senaste året. Klubb Viskan startade hösten 2017och vid årsskiftet tillkom ytterligare fem platser för de äldre. Behovet av platser är stort och det är i stort sett alltid fullt på alla platser. Gästerna på dagverksamheterna kommer dit 2-5 dagar per vecka, beroende på vilket behov den enskilde och dennes anhöriga har. Dagverksamheterna har dubbel effekt, de ger den demenssjuke trevliga och meningsfulla aktiviteter samtidigt som de anhöriga får avlastning. Det ger möjlighet för den sjuke att bo kvar hemma.

Utöver dagverksamheterna, som vänder sig till personer som bor kvar i det egna hemmet, och Demensteamet, vars insatser vänder sig till alla som på något vis berörs av demenssjukdom, har Borås Stad också många avdelningar med inriktning demens på vård- och omsorgsboenden.

*dagverksamhet = en biståndsbedömd insats som man ansöker om.

Flygbild över Borås

Senast ändrad: 2020-01-10 15.49

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-04-06] Samlad kompetens kring demens

g q n C