Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samtalsmattor testas i fullskalig studie

Artikeln publicerades:

Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. I projektet kommer man att undersöka om samtalsmattor med bilder kan ge stöd när personer med demenssjukdom ska vara med och ta beslut om sin egen omsorg.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad har sedan tidigare deltagit i en mindre planeringsstudie kring samtalsmattor. Nu går forskarna vidare med en fullskalig studie och då kommer även medarbetare och brukare från Marks och Tranemo kommuner att delta.

Äldreomsorgen i Sverige har alltmer kommit att inriktas mot individualisering. Äldre personer ska få möjlighet till ökat inflytande samt individanpassat stöd. Men personer med nedsatt beslutsförmåga kan riskera att inte få samma möjlighet till inflytande och delaktighet kring beslut som gäller omsorgen om dem själva.

Med detta som bakgrund vill forskarna vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås testa om samtalsmattor kan användas som stöd vid behovsbedömning och vid planering av insatser inom hemtjänsten.

Under planeringsstudien har forskarna utvecklat bildmaterialet tillsammans med biståndshandläggare och undersköterskor i hemtjänsten i Borås. 10 personer som har hemtjänst har varit med i studien. Fem har genomfört samtal med hjälp av samtalsmattor och fem har haft vanliga samtal. Utvärderingen av planeringsstudien visade att deltagarna överlag var nöjda med samtalen, oavsett om de hade genomförts med samtalsmatta eller som vanliga samtal.

100 personer deltar i studien

Nu är det dags för en fullskalig studie med 100 deltagare från Borås, Mark och Tranemo. Deltagarna ska vara över 65 år och ha lätt till måttlig demenssjukdom. Deltagare kommer att ha samtal med biståndshandläggare och undersköterska. De kommer att lottas till två grupper. Den ena gruppen samtalar med hjälp av en samtalsmatta och den andra gruppen kommer att ha sedvanliga samtal. Samtalen kommer att spelas in med videokamera och analyseras av forskare i efterhand. Endast forskarna kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. De personer som kommer att ingå i studien kommer att tillfrågas, ingen deltar utan att själv ha godkänt det.

Projektet är treårigt och finansieras av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. . För kommunens del ses forskningssamarbetet som en kompetensutvecklingsinsats i samtalsmetoder.

Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-22] Samtalsmattor testas i fullskalig studie

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol