Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samtalsmattor testas i hemtjänsten

Artikeln publicerades:

Att ta beslut kan vara svårt, för alla. Än svårare kan det vara för dem som har en demenssjukdom. I ett samarbete mellan Vård- och äldreförvaltningen, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet genomförs ett forskningsprojekt där målet är att ta reda på om en samtalsmatta med bilder kan vara ett stöd för en person med demenssjukdom när hen ska vara med och ta ett beslut.

Medarbetare inom äldreomsorgen upplever att det saknas tillräckliga förutsättningar för att personer med demenssjukdom ska kunna göra egna val och fatta egna beslut. I forskningsprojektet, som nu går in i en pilotstudie, kommer så kallade samtalsmattor (Talking Mats®) att testas, som stöd för beslutsfattande. Samtalsmattor är ett bildbaserat kommunikationshjälpmedel.

Ett antal undersköterskor och biståndshandläggare inom Vård- och äldreförvaltningen har fått utbildning i metodiken med samtalsmattor. Parallellt med utbildningsinsatserna har anpassade samtalsmattor, som kan användas vid biståndshandläggares beslutsfattande, utvecklats i samarbete mellan forskare och personal. På grund av pandemin har pilotstudien med personer som ska testa att fatta beslut med stöd av samtalsmatta fått skjutas upp.

Pilotstudie påbörjas

– Nu kan vi äntligen starta en pilotstudie för att testa det framtagna materialet. Äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom, som vi tror kan ha nytta av samtalsmattor, kommer att tillfrågas om att delta i studien. Den första kontakten sker via kommunens biståndshandläggare och om intresse finns ges ytterligare information av projektets forskare, säger Angela Bångsbo, forskare vid Högskolan i Borås.

Totalt tio deltagare i pilotstudien kommer att ha samtal med biståndshandläggare och undersköterska i samband med uppföljning av sina hemtjänstinsatser. Hälften av deltagarna kommer att samtala med hjälp av Samtalsmatta och den andra hälften kommer att ha sedvanliga samtal. Deltagarna kommer att lottas till vilken form av samtal det blir. Samtalen kommer att spelas in med videokamera och analyseras av forskare i efterhand. Endast forskarna kommer att ha tillgång till det inspelade materialet.

– Att samtala med personer som har en demenssjukdom kan vara utmanande för både biståndshandläggare och undersköterskor, ofta kan det bli så att anhöriga fyller i och berättar i personens ställe. Att få vara med och testa en samtalsmetodik, som samtalsmattan är, ser vi inom Vård- och äldreförvaltningen fram emot. Vår förhoppning är att detta kommer underlätta i kommunikationen, säger Ulrika Johansson, verksamhetschef för myndighet inom Vård- och äldreförvaltningen samt medlem i projektets styrgrupp.

Om pilotstudien faller väl ut kommer beslut fattas i samverkan om ett fortsatt fullskaligt projekt, där samtalsmattans effekt och implementering utvärderas både kvantitativt och kvalitativt. I det framtida projektet kommer i så fall totalt 100 deltagare ingå och där har även Marks och Tranemo kommuner visat intresse att delta tillsammans med Borås Stad.

En samtalsmatta som består av flera små kvadratiska bilder med olika ikoner

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-01] Samtalsmattor testas i hemtjänsten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol