Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sänkt avgift vid lång handläggningstid

Artikeln publicerades: 2018-12-17 16.12

Från den 1 januari kommer du som söker bygglov, förhandsbesked eller startbesked få sänkt avgift på din ansökan om vår handläggningstid blir längre än tio veckor.

När vi har fått in alla handlingar vi behöver för att handlägga din ansökan är ditt ärende komplett och handläggningstiden börjar. Du får alltid en bekräftelse av oss när ärendet är komplett. Enligt Plan- och bygglagen ska vi ha fattat ett beslut i ditt ärende inom tio veckor. Den 1 januari 2019 börjar nya regler för reduktion av bygglovsavgiften att gälla. Det innebär att du får avdrag på bygglovsavgiften om vår handläggning pågår längre än dessa tio veckor.

Avgiften reduceras med fem procent per påbörjad vecka. Om handläggningen pågår fem veckor längre än vad lagen anger, alltså om det går mer än femton veckor sedan ditt ärende blev komplett, har vi inte längre rätt att ta ut en bygglovsavgift för ditt ärende.

Reduktionen gäller ansökan om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, startbesked, och anmälan. Under 2018 har vi handlagt nästan samtliga av dessa ärenden inom åtta veckor.

Två händer och en karta.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-12-17 17.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-17] Sänkt avgift vid lång handläggningstid

g q n C