Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Satsning för att minska ensamhet på vård- och omsorgsboende

Artikeln publicerades:

Vård- och äldreförvaltningen satsar drygt 6 miljoner kronor för att minska ensamheten för dem som bor på vård- och omsorgsboende.

Under 2020 har Sveriges kommuner kunna få extra statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

På Vård- och äldreförvaltningen är man mycket medveten om att ensamheten har blivit större hos många som bor på vård- och omsorgsboende det senaste halvåret på grund av besöksförbudet.

Den 1 oktober avslutas besöksförbudet. Men det har satt sina spår hos många under de senaste sex månaderna. Vård- och äldreförvaltningen kommer att använda statsbidraget för att tillsätta extra resurser på stadens vård- och omsorgsboenden för att på bästa sätt minska ensamheten. Även de två vård- och omsorgsboenden som drivs av Attendo får del av statsbidraget.

-Varje enhetschef får en summa pengar att disponera på det sätt som passar bäst. Det kan handla om att tillfälligt anställa mer personal, som både jobbar med att få till säkra besök när besöksförbudet avslutas men också ser till att de som sällan eller aldrig får besök får någon extra aktivitet istället, individuellt eller i grupp, säger Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Borås Stad.

Lösningarna kommer att se lite olika ut på olika enheter men alla med målet att minska ensamheten.

Statsbidraget har fördelats i förhållande till hur många personer som bor på varje vård- och omsorgsboende. Totalt beviljades Borås Stad drygt 6,7 miljoner kronor för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Pengarna får enbart användas under 2020, vilket gör att satsningen är tillfällig under årets sista fyra månader.

Två personer går en promenad. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-16] Satsning för att minska ensamhet på vård- och omsorgsboende

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol