Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolstart för gymnasieskolor – med anpassningar

Artikeln publicerades:

Inför skolstarten vidtar våra gymnasieskolor ett antal åtgärder för att minimera risk för spridning av coronaviruset.

Elever på gymnasieskolan har olika starttider på morgonen och de avslutar också sin skoldag på olika tider. Ungefär en tredjedel av gymnasisterna börjar efter klockan 8.00 varje dag och många av gymnasieskolans elever har praktik under terminer vilket medför andra utbildningsplatser och pendlingstider. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppmanar alla elever att välja andra färdmedel än de kollektiva. Ifall eleverna väljer att cykla, promenera eller få skjuts till skolan skapas det utrymme i kollektivtrafiken för de personer som behöver använda kollektiva färdmedel.

För så väl elever som medarbetare gäller det att fortsätta hålla avstånd, att tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

I skolornas allmänna utrymmen kommer det finnas tillgång till tvål och vatten eller handsprit. Gymnasieskolorna har även sett över städrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

På vissa platser på skolorna finns det risk för att det uppstår köbildning. Varje skola har sett över sina flöden och har på bästa sätt styrt om flöden för att minska folksamlingar och köbildning. Exempel på anpassningar är att:

  • förlänga lunchtider för att färre elever ska äta lunch samtidigt
  • i de fall som det är möjligt låta personal lägga upp mat på tallrikar
  • styra om flöden i matsalen kring hämtning av mat, uppläggning av mat och dryck samt disk ska fungera bättre.

De elever som tillhör någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har identifierat uppmanas att föra en dialog med skolans rektor om eventuella anpassningar.

Samtliga gymnasieskolor inom Borås Stad kommer att vara restriktiva med externa besökare till skolan. Det innebär till exempel att inga föräldramöten kommer att genomföras under hösten. All information till vårdnadshavare kommer att skickas ut digitalt.

En närbild på en klocka och dess visare. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-12] Skolstart för gymnasieskolor – med anpassningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol