Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

SMHI förnyar vädervarningssystemet

Artikeln publicerades:

Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i oktober. SMHI planerar då att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med oktober 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Gul, orange och röd varning

I den förnyade varningssystemet som ska införas benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar. Illustration: SMHI

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. I det nya systemet finns regionalt anpassade värden för när varningar kan utfärdas. Nuvarande system, som gäller fram till oktober, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Syftet med varningarna är att samhället ska kunna bygga en bättre krisberedskap - alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda.

En ficklampa som lyser

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-23] SMHI förnyar vädervarningssystemet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol