Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sobacken – anläggningen dyrare än planerat

Artikeln publicerades: 2017-06-19 15.15

Det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken har drabbats av betydande fördyringar, och beräknas bli 500 miljoner kronor dyrare än planerat, enligt Borås Energi och Miljö AB som uppför anläggningen.

Fördyringarna är ett resultat av att kostnaderna för främst överföringsledningarna, inklusive pumpstationen i Gässlösa, underskattats. Skälen är framförallt att nära nog samtliga upphandlingar blivit överklagade, med tillkommande kostnader, och att man vid projekteringen av överföringsledningarna tvingats till dyrare dragningsalternativ då de ursprungliga av olika skäl inte visat sig framkomliga.

När projektet med överföringsledningar under våren kommit allt närmare det faktiska byggandet har det stått klart att den ursprungliga budgeten inte lagts på rätt nivå.

– Det är en allvarlig situation. Det är nödvändigt att Borås Energi och Miljö nu gör allt för att minimera kostnaderna, och i det kommer ägaren Borås Stad att stötta och nära följa bolagets arbete, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

– Så sent som vid styrgruppsmötet i slutet av mars, fick Borås Stad inga indikationer på att budgetramen höll på att överskridas. Den utökade budgetram som Borås Energi och Miljö nu behöver kommer att belasta bolagets resultat, och sannolikt kommer VA-taxan att behöva justeras, tror Borås Stads ekonomichef Magnus Widén.

Kostnaden för överföringsledningarna mellan Sobacken och staden uppskattades i budget till 527 miljoner kronor, men bedöms i dag komma att kosta 872 miljoner kronor.

Sobacken - det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket. 

Bild: Energi- och miljöcenter

Senast ändrad: 2017-06-19 14.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-06-19] Sobacken – anläggningen dyrare än planerat

g q n C