Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Socialtjänstens resultat i Öppna jämförelser

Artikeln publicerades: 2019-06-17 17.30

Resultaten för Öppna jämförelser socialtjänst visar att Borås Stad har viktiga funktioner på plats för invånarnas bästa. Staden har också gjort framsteg inom flera områden, till exempel samverkan.

Socialstyrelsen har för fjärde gången presenterat Öppna jämförelser socialtjänst, som är en omfattande undersökning av kommuners socialtjänst. Undersökningen omfattar alla Sveriges kommuner och ett antal stadsdelar i de större kommunerna.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialtjänstens krisberedskap
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
 • Våld i nära relationer

En första snabbanalys är gjord

Borås Stad har gjort en snabb första analys av resultaten som visar på förbättringsområden.

Främst handlar det om att fortsätta arbeta med samverkansrutiner mellan förvaltningarna och andra organisationer. Ett framsteg är däremot att det har tagits fram samverkansrutiner inom flera områden, men arbetet behöver fortsätta.

Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel:

 • Vi har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid årets alla dagar.
 • Vi har en uppsökande verksamhet inom områdena personer med psykisk funktionsnedsättning, akut hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt boende.
 • Vi har påbörjat systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Inom missbruks- och beroendevård samt socialpsykiatri har brukarorganisationer genomfört uppföljning av verksamheter.

Förbättringsområden och fortsatt arbete

Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet. Ett prioriterat område är att fortsätta se över och utveckla de samverkansrutiner som förvaltningarna ser behov av.

Fakta

Socialtjänsten i Borås Stad är uppdelad på fyra förvaltningar: Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.

Ungdomar som sitter på en parkbänk.

Senast ändrad: 2020-06-18 08.48

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-17] Socialtjänstens resultat i Öppna jämförelser

g q n C