Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sommaren som gick: Positiv summering från verksamheterna

Artikeln publicerades:

Sommaren 2020 har inte varit som någon annan sommar. De av Borås Stads verksamheter som har varit igång har fortsatt att på olika sätt göra anpassningar för att hindra spridningen av coronaviruset, men på det hela taget har det fungerat bra.

En summering av sommaren visar att det har funnits tillräckligt mycket personal på plats. Hemtjänst och korttidsboenden har haft gott om personal och har därför kunnat låna ut medarbetare till vård- och omsorgsboenden när det har behövts.

Under framförallt mars och april var det en stor utmaning att få tag i skyddsutrustning, men under sommaren har tillgången till skyddsutrustning varit god.

Framförallt – och mycket glädjande – har vi haft en kraftigt nedåtgående trend för antalet smittade och inlagda för covid-19. På vård- och omsorgboendena har endast ett fåtal äldre varit sjuka i covid-19. Nu har antalet sjuka understigit tio personer, och då redovisas inte den exakta siffran.

Efter att den centrala krisledningsstaben under några sommarveckor endast har haft ett par kortare avstämningar, aktiverades den åter den 12 augusti. Framöver kommer staben att träffas varje måndag.

En ikon av ett virus.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-18] Sommaren som gick: Positiv summering från verksamheterna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol