Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sommarskolkort för ungdomar

Artikeln publicerades:

Eftersom Folkhälsomyndigheten nu lättat på restriktionerna om kollektivtrafik ges möjlighet till fri kollektivtrafik under delar av sommaren.

Möjlighet till fri kollektivtrafik gäller för ungdomar som under vårterminen 2021 slutat i årskurserna:

  • 7-9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan, samt
  • 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan.

På uppdrag av Borås Stad kommer därför Västtrafik inom kort att skicka hem sommarskolkort till elevernas folkbokföringsadress. Eleverna kan räkna med att få sitt kort under vecka 28 eller i början av vecka 29.

Vad är sommarskolkort?

Sommarskolkortet gör det möjligt för unga att resa utan kostnad i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Kortet gäller dygnet runt till och med 31 augusti 2021. Kortet gäller inte i närtrafiken (exempelvis beställningsresor) eller som betalning vid färdtjänstresor. Sommarskolkortet är personligt. Borttappat kort ersätts inte.

Vem får ett sommarskolkort?

Alla elever som är folkbokförda i Borås Stad och som under vårterminen slutat i årskurserna

  • 7-9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan (till och med årskurs 10)
  • 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan.

När får jag mitt sommarskolkort?

Sommarskolkortet skickas hem till dig med posten. Du kan räkna med att få ditt kort under vecka 28 eller i början av vecka 29.

Vad kostar kortet?

Sommarskolkortet är kostnadsfritt.

Vad gör jag om jag har tappat mitt kort?

Sommarskolkortet är en värdehandling så var noga med att hålla ordning på kortet. Borttappat kort ersätts inte.

Vem kontaktar jag om jag får problem med kortet?

Elever i grundskolan och grundsärskolan:

Om kortet slutar fungera kontakta Grundskoleförvaltningen via e-post grundskola@boras.se så hjälper vi dig att spärra kortet och beställa ett nytt. Ange kortnummer och elevens namn i mailet.

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

Om kortet slutar fungera kontakta Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via e-post utbildning@boras.se så hjälper vi dig att spärra ditt kort och beställa ett nytt. Ange kortnummer och elevens namn i mailet.

Vem kontaktar jag om jag inte fått något sommarskolkort i brevlådan?

Västtrafik skickar ut korten löpande med posten och det kan ta några dagar innan ditt kort kommer hem till dig.

För elever i grundskolan och grundsärskolan:

Om ditt kort dröjer ber vi dig att kontakta Grundskoleförvaltningen via e-post grundskola@boras.se så hjälper vi dig att spärra ditt förbokade kort och beställa ett nytt. Ange elevens namn i mailet.

För elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

Om ditt kort dröjer ber vi dig att kontakta Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via e-post utbildning@boras.se så hjälper vi dig att spärra ditt förbokade kort och beställa ett nytt. Ange elevens namn i mailet.

För elever med färdtjänsttillstånd i Borås Stad

Elever i de nämnda årskurserna som har rätt till färdtjänst kontaktar Tekniska förvaltningen på telefon 033-35 74 00 för att meddela att de istället för sommarskolkort vill använda möjligheten till sommarslovsfärdtjänst. Eleverna åker då gratis till och med 31 augusti i Borås Stads färdtjänstområde.

Buss på södra torget

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-29] Sommarskolkort för ungdomar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol