Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Stabilt näringslivsklimat i Borås

Artikeln publicerades:

Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.

Det är tjugonde året som Svenskt Näringsliv redovisar sin ranking av de svenska kommunernas företagsklimat.

I den totala sammanräkningen hamnar Borås på plats 99 av 290 kommuner, ett tapp på två placeringar från 2019.

2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från landets företagare, varav en tredjedel är sammanfattande. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från Statistiska centralbyrån, SCB, och kreditupplysningsföretaget UC.

Borås hamnar på en förstaplats av de femton största kommunerna i det sammanfattande omdömet.

– Att vi når en förstaplats i det sammanfattande omdömet visar att vi har höga ambitioner och har en väl fungerande samverkan mellan näringsliv och Borås Stad, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Borås klättrar inte bara i det sammanfattande omdömet, utan också när det gäller uppfattningen om tjänstepersoners attityder till företagande. Borås tappar placeringar på framförallt området Vägnät, tåg och flyg.

– Att företag och företagare tycker bättre om oss och den inställning de möts av i Borås Stad är mycket positivt. Det stärker bilden av Borås, vilket på sikt också stärker kommun och näringsliv, säger Borås Stads näringslivschef Anders Glemfelt.

En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-25] Stabilt näringslivsklimat i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol