Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stabilt resultat för Borås Stad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad redovisar ett resultat för år 2020 på 284 miljoner kronor.

Ett resultat som efter ett år med coronapandemin ger oss förutsättningar att möta de utmaningar den kommunala verksamheten står inför, tycker Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Det förhållandevis höga resultatet har kunnat nås bland annat genom att kommunen sålt mark och tomträtter på en högre nivå än tidigare, och genom de extra tillskotten av statsbidrag under inledningen av coronapandemin.

Pandemin har överskuggat det mesta under större delen av 2020. Många medarbetare har fått ställa om stora delar av sitt ordinarie arbete. Flera verksamheter inom bland annat idrott och kultur har varit tvungna att hålla stängt delar av året, med intäktsbortfall som följd. För andra verksamheter har pandemin inneburit lägre verksamhetsvolym, till exempel inom förskolan och hemtjänsten, vilket då givit lägre kostnader.

– Året som gått har varit tufft i och med covid-19. Det stabila resultatet ger oss förutsättningar för att möta de utmaningar som vi står inför och fortsätta utveckla Borås, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Resultatet och det allmänt förbättrade ekonomiska läget har inneburit att en tilläggsbudget 2021 på 21 miljoner kronor redan beslutats utöver den så kallade skolmiljarden som ger grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen 11 mnkr extra. Tillskotten är välbehövliga för Borås Stad för att kunna finansiera de åtaganden som vi står inför.

Kommunens finansiella målsättning för 2020 har uppnåtts och vi har kunnat betala alla våra investeringar med egna medel. Borås Stads nämnder har kunnat disponera ett ökat verksamhetsutrymme på 3,7 procent. Några nämnder redovisar negativa resultat men sammantaget ett klart bättre resultat än förra året.

Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-30] Stabilt resultat för Borås Stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol