Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stängda mötesplatser för seniorer och bortprioritering av vissa insatser

Artikeln publicerades:

Vård- och äldrenämnden beslutade vid ett extra sammanträde ikväll att stänga mötesplatser för seniorer och att inte utföra vissa beviljade insatser.

Bemanningssituationen är mycket ansträngd inom Vård- och äldreförvaltningen. Därför måste bemanningen prioriteras för att kunna genomföra omvårdnadsinsatser och läkemedelsgivning.

Vård- och äldrenämnden beslutar därför att nämndens öppna mötesplatser stänger från måndagen den 24 januari 2022 till och med 22 februari 2022.

Vård- och äldrenämnden beslutade också att vissa beviljade insatser inte kommer att utföras till och med den 22 februari. Exempel på insatser som kan prioriteras bort är bland annat städ, social aktivitet, promenad, viss ledsagning samt viss avlösning. Bortprioritering av insatser sker utifrån individuell bedömning och kommer att i så stor utsträckning som möjligt ske i samråd med den enskilde.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva fatta ett beslut som innebär att vi drar ner på insatser och stänger mötesplatser, som är uppskattade av stadens seniorer. Men i det läge vi befinner oss just nu måste vi prioritera de insatser som är absolut viktigast, att alla får mat och hjälp med sin hygien och att de får de läkemedel de behöver, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Insatser som kan prioriteras bort gäller framför allt hemtjänsten. Men även inom vård- och omsorgsboende och på korttid kan till exempel sociala aktiviteter och promenader prioriteras bort.

– Så fort personalsituationen tillåter kommer vi naturligtvis att återuppta de insatser vi ställer in just nu. Besluten gäller till den 22 februari, men har personalsituationen blivit bättre innan dess har jag delegation på att upphäva beslutet i förtid, säger Maria Jonsson, förvaltningschef inom Vård- och äldreförvaltningen.

Äldre kvinna som pratar med en omvårdnadspersonal.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-19] Stängda mötesplatser för seniorer och bortprioritering av vissa insatser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol