Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svenska Livräddningssällskapet utser Borås Stad till ”En vattensäker kommun”

Artikeln publicerades:

Nu blir Borås Stad ”En vattensäker kommun”. Nya riktlinjer för vattensäkerhet och utveckling av simundervisning är några av de åtgärder som ligger bakom certifieringen.

Borås Stad blir nu certifierad som ”En vattensäker kommun”. För att en kommun ska certifieras av Svenska Livräddningssällskapet måste sex olika kriterier uppnås. Det handlar bland annat om att tydliggöra ansvar, sprida information, öka simkunnighet och stärka medvetenhet om vattensäkerhet hos vuxna.

– Att barn och vuxna känner en trygghet i och vid vatten är en viktig förutsättning för rika naturupplevelser och ett aktivt liv. De senaste åren har vi arbetat systematiskt och långsiktigt för att öka vattensäkerheten och därför känns det väldigt bra att vi nu blir certifierade som en vattensäker kommun, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Långsiktigt arbete för ökad vattensäkerhet

Sedan år 2020 finns det en vattensäkerhetsgrupp i Borås. I den arbetar flera av Borås Stads förvaltningar tillsammans med Borås Energi och Miljö, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och Svenska livräddningssällskapets lokala förbund.

– För att leva upp till certifieringens olika kriterier krävs ett helhetsgrepp. Vi är flera aktörer som har arbetat tillsammans för att vi ska kunna bli en vattensäker kommun. Nu kommer vi fortsätta med att bevara, stärka och utveckla vattensäkerhetsarbetet, säger Mona Carlbom, verksamhetschef för badenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Flera åtgärder

Flera åtgärder har genomförts för att öka vattensäkerheten. Södra Älvsborgs Räddningsförbund har tillsammans med kommunala verksamheter tagit fram nya riktlinjer. Skolan och badenheten har lagt om simundervisningen. Badhusen erbjuder även, tillsammans med Svenska livräddningssällskapets lokala förbund, fler simskolor för vuxna. Det finns också flytvästar att låna i badhusen och det kommer finnas fler livräddningsstationer nära vatten i Borås.

– Nu kan fler njuta mer av Borås Stads vattenspeglar, inne som ute, sommar som vinter. Certifieringen har främjat samverkan som gör reell skillnad i människors vardag, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet.

Borås Stads certifiering till ”En vattensäker kommun” kommer att uppmärksammas i samband med Vattendagen i Borås, den 20 augusti.

En livboj

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-17] Svenska Livräddningssällskapet utser Borås Stad till ”En vattensäker kommun”

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol