Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ta hand om demokratin – rösta i valet 11 september

Artikeln publicerades:

Borås Stad arbetar för att öka valdeltagandet i kommunen inför valet i september. – Vi vill sprida kunskap om valet och varför det är viktigt rösta. Demokratin behöver allas våra röster för att stå stark, säger valledare Anna Enochsson.

Målet: ökat valdeltagande med riktade satsningar

Den 11 september kan du göra din röst hörd och vara med och bestämma vilka som ska styra i kommunen, regionen och i vår riksdag. Satsningen för ett ökat valdeltagande gäller hela kommunen, men med ett särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare samt personer som röstar i Sverige för första gången.

– Vi vill att alla boråsare ska känna till sina demokratiska rättigheter. Ett viktigt syfte med projektet är just att informera om hur valet går till och vilka som får rösta. Vi vill inte att någon ska välja bort att rösta för att man känner att man inte har tillräcklig kunskap, säger Anna Enochsson, valledare.

Informationsinsatser och utbildningar

Det är tjänstepersoner på valkansliet och Fritids- och folkhälsoförvaltningen som arbetar med att bland annat informera om valet under olika stadsdelsdagar och sommartorsdagar, ta fram en informationskampanj, hålla i utbildningar om valet samt uppmuntra skolor att delta i skolval.

– Jag tycker att det är viktigt att så många boråsare som möjligt använder sin röst och är med och påverkar. Poängen med en demokrati är ju att folket ska få bestämma vilka som ska vara med och styra, och därför är det viktigt att valdeltagandet är högt så att resultatet faktiskt speglar vad de flesta boråsare tycker, berättar Angelica Karlsson som är projektsamordnare för projektet ökat valdeltagande.

Information, ikon

Mer om valet

Du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti och ända fram till valdagen den 11 september i en röstningslokal var som helst i hela landet. Du kan också rösta i din vallokal på själva valdagen den 11 september.

Du kan rösta i tre olika val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige

boras.se/val kan du läsa mer om när, var och hur du kan rösta och om projektet för ökat valdeltagande.

Valdeltagandet 2018

  • Valdeltagandet vid förra allmänna valet 2018 var 52,7 procent i området med lägst valdeltagande i Borås. Snittet i kommunen var 83,4 procent.
  • De områden som hade lägst valdeltagande 2018 var Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-29] Ta hand om demokratin – rösta i valet 11 september

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol