Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillgängligheten är guld värd

Artikeln publicerades:

Borås Stad prisas med en guldmedalj för sitt arbete med tillgänglighet. Det är den Japanbaserade organisationen IAUD som tilldelar kommunen en Gold award.

Borås Stad har i många år arbetat med tillgänglighet tillsammans med samarbetsorganisationen Funktionsrätt Borås för att alla boråsare ska kunna delta i samhällslivet i vid mening. Det innebär ett systematiskt arbete för att undanröja de hinder som människor med funktionsnedsättningar möter i sin vardag.

Organisationen IAUD, International Association for universal design arbetar för en sund utveckling av inkluderande samhällen och goda livsmiljöer för alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet eller andra faktorer. De gör det genom att lyfta fram de goda exemplen.

I år betraktar de Borås som ett sådant gott exempel.

Priset togs emot av kommunalrådet Ylva Lengberg vid en digital ceremoni idag, den 18 december. Vid ceremonin medverkade också funktionshinderkonsultenten Hera Nowak, och tillgänglighetskonsultenten Lena Mellblad i Borås Stad.

Borås Stads tillgänglighetsarbete i några korta punkter:

  • Flera centrala trottoarer är uppvärmda med fjärrvärme för att hålla dem isfria
  • En arbetsgång där tillgänglighetskonsulter involveras i nybyggnadsprocesser
  • Generös färdtjänst för den som har svårt att resa med allmänna kommunikationer
  • Tillgänglighetsanpassade friluftsområden och fiskebryggor
  • En databas med uppgifter om hur 350 olika byggnader och lokaler är tillgänglighetsanpassade
  • Ökad tillgänglighet inom information och kommunikation i staden
  • Funktionshinderråd knutet till Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
Logga
Information, ikon

Motiveringen

City of Borås receives a Gold Award for:

Accessible City

Borås is a growing city located in South Western Sweden. The goal of the municipality is to make Borås a genuinely accessible city. This has been achieved by working strategically in close collaboration with local disability organizations to establish representative advisory ‘disability councils’ ensuring that disabled citizens are heard and represented at all strategic planning and executive levels. The result is a growing range of improvements and accessibility features across the city and a long-term commitment to continuing improvement.

The jury applauded:

A clear long-term commitment at municipal level that succeeds at many levels. This, along with the active engagement of residents, has delivered results that go significantly beyond disability to create a space better for everyone. The result is a well-developed and cohesive ideas for urban spaces. The Nordic countries continue to be a great example of a holistic universal design in practice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-18] Tillgängligheten är guld värd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol