Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnerskap. Syftet är att lära av varandra om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och att öka medborgarinflytandet.

Projektet är ett internationellt samarbete för lokal demokrati där ett kommunalt partnerskap ska bidra till att medborgare får ökat inflytande, genom att lokala och politiskt styrda organisationer stärks. Det var Vračar som tog initiativet till partnerskapet efter att de hört att det finns både funktionshinderkonsulent och tillgänglighetskonsulent i Borås Stad.

Verksamhetsbesök och föreläsningar

Under sitt studiebesök i Borås fick de bland annat lyssna till föreläsningar, besöka en gruppbostad och daglig verksamhet. Dessutom har serberna träffat flera av Borås Stads tjänstepersoner som pratat om till exempel universell utformning och digital tillgänglighet. Universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början, till exempel vad gäller byggnader, IT-system och transporter.

– Det finns otroligt kunniga medarbetare och experter i Borås Stad som är engagerade i sitt arbete och alla samlas runt samma mål, säger Irena Lakobrija Delić, chef inom enheten för sociala aktiviteter och projekt i Vračar.

Givande samarbete

Samarbetet med Vračar är värdefullt för båda parter.

– För mig är det framför allt deras nyfikenhet, kunnighet och handlingskraft som varit inspirerande att ta del av. De har till exempel lärt ut teckenspråk till poliser, lärare och brandkår, där alla har lärt sig det som de behöver, säger Kerstin Niklasson som är projektkoordinator.

– Vår samarbetspartner har stort intresse för att arbeta med mänskliga rättigheter, speciellt att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Vračar. De erbjuder till exempel jobbmässa for personer med funktionsnedsättning för att öka möjligheter för målgruppen att få ett arbete, säger Hera Nowak, funktionshinderkonsulent och projektledare för samarbetet.

För Irena är besöket i Borås mycket betydelsefullt:

– Det är verkligen en jättebra erfarenhet för oss att vara med i detta kommunala partnerskap. Det är ovärderligt att få den här möjligheten att se hur Borås Stad arbetar med tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Information, ikon

Mer om

Borås Stad fick tillsammans med tolv andra svenska kommuner och regioner dela på närmare 10 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten. Kommunala partnerskap är helt finansierat genom Sida med statliga medel. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna. Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras.

Borås Stad i demokratisamarbete med Serbien

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-29] Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol