Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Trygghetsplatserna försvinner

Artikeln publicerades: 2017-05-08 09.51

Trygghetsplatserna på Bodagatan 36 kommer att stängas. Det beslutade Vård- och äldrenämnden i februari. Sista dagen trygghetsplatserna håller öppet är den 14 maj.

Anledningen till att trygghetsplatserna försvinner är att de är tillfälliga platser som Borås Stad har skapat och som inte är lagstadgade. Platserna har varit till för dem med demenssjukdom eller tidiga symptom på sjukdomen, som har haft någon form av kontakt med Borås Stad angående sjukdomen. Platserna har bokats av gästerna själva utan biståndsbedömning och har varit till för att anhöriga ska få avlastning. Men platserna har inte alltid använts på det vis det var tänkt från början.

De rum på Bodagatan 36 som har använts till trygghetsplatser kommer att bli korttidsplatser för personer med demenssjukdom istället. Det råder brist på sådana korttidsplatser i Borås Stad. En korttidsplats är ett biståndsbedömt stöd.

De personer som har bokat plats på Bodagatan 36 många gånger har fått personlig information om att platserna försvinner. För dem innebär beslutet att de behöver ansöka om stöd i fortsättningen. En biståndshandläggare gör en utredning av det individuella behovet och därefter får den enskilde ett beslut om hen beviljas stöd eller inte. Stödet kan till exempel vara en korttidsplats under en begränsad tid för att avlasta en anhörig.

Den som vill komma i kontakt med en biståndshandläggare ringer till Borås Stads växel, tel 033-35 70 00, och be att få prata med en biståndshandläggare.

Entrén på Bodagatan 36
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-05-08 13.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-08] Trygghetsplatserna försvinner

g q n C