Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Trygg stad ska bli tryggare

Artikeln publicerades:

Borås är fortsatt en trygg och säker stad, visar en ny undersökning. Men de nya siffrorna visar också att den upplevda tryggheten bland invånarna sjunkit något.

Borås är fortsatt en trygg och säker stad. Det visar den rapport som i dagarna presenterats av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den upplevda tryggheten minskar trots det. Upplevelsen av trygghet är något lägre än tidigare mätning. På en tiogradig skala hamnar Borås på 4,9 att jämföras med undersökningens medianvärde (mittvärde) 6,1. Som jämförelse kan nämnas att upplevelsen av trygghet i till exempel Eskilstuna hamnar på 4,1, Helsingborg 4,6 och Umeå 6,5.

Borås Stads egna trygghetsmätningar visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i närområdet som otrygga, det vill säga torg och parker. Skillnaderna i den upplevda tryggheten varierar beroende på i vilket område man bor. Det har lett till särskilda satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker.

När det gäller krisberedskapsarbetet ligger Borås på maximala tio poäng. Också på området brandskyddsarbete bedrivs ett bra jobb som placerar Borås över medianvärdet bland landets kommuner.

Inga större förändringar har skett sedan tidigare mätningar vad beträffar brott. Våldsbrotten är oförändrade i antal, stöld och tillgreppsbrott är färre, men fortfarande över medianvärdet i landet, och nedskräpning och skadegörelse ligger oförändrade.

Mycket görs samtidigt i Borås för att stärka det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten. I början av 2018 undertecknade polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och Borås Stad en ny samverkansöverenskommelse. Den fokuserar på tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

Vi har i samarbete med berörda parter tagit fram riktlinjer för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Arbetet syftar till att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Andra insatser som vi arbetar med är medborgardialoger och trygghetsvandringar för bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar.

Öppna jämförelser av Trygghet och säkerhet är en undersökning som görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och omfattar samtliga 290 kommuner.

Solnedgång över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-19] Trygg stad ska bli tryggare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol