Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om nytt visionsförslag

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu skickar vi ut ett förslag på en reviderad vision för Borås, framtagen tillsammans med boråsarna. Alla kan lämna synpunkter på förslaget fram till 31 maj.

Nu skickar vi ut ett förslag på en reviderad vision för Borås. Med det menar vi att vi tillsammans med boråsarna uppdaterat och omarbetat vision Borås 2025, skapad 2012, med nytt innehåll som bättre och mer ändamålsenligt beskriver hur vi i dag hoppas och vill att Borås ska utvecklas och se ut i framtiden.

Läsa förslaget och lämna synpunkter (Sidan är avpublicerad)

Man kan säga att den reviderade visionen tar vid där Borås 400-årsfirande slutar. Med blicken riktad framåt.

Det här reviderade förslaget har tagits fram i en process där förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, högskola och invånare kunnat framföra sina synpunkter. Det arbetet har pågått sedan i augusti 2020.

Centralt har varit att arbetet förankrats brett bland människor som bor, verkar och möts i Borås. Visionen angår oss alla. Visionen är vår.

– Visionen Borås 2025 har tjänat väl som riktmärke för kommunens utveckling på många områden, och mycket bra har åstadkommits, men det är viktigt att bilden av vårt framtida Borås också är i takt med hur samhälle och värderingar utvecklas, och att visionen angår hela Borås, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

– Därför är det viktigt att vi regelbundet ser över vår vision och försäkrar oss om att den är aktuell och relevant.

Utgångspunkter för den reviderade visionen har varit att den ska omfatta alla som bor, verkar och möts i Borås, att den utgår från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och att den är skriven i en berättande och beskrivande form.

Maja Karlsson är projektledare för den reviderade visionen och har träffat massor av boråsare det senaste halvåret.

– Det har varit fantastiskt roligt och berikande att ta del av alla synpunkter. Engagemanget för vår vision är mycket större än jag kunnat ana, och det känns riktigt bra, säger Maja Karlsson.

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 31 maj.

Den reviderade visionen för Borås kommer att behandlas politiskt i höst, med beslut i Kommunfullmäktige i september.

illustration av strategiska målområden för visionen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-09] Tyck till om nytt visionsförslag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol