Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tydliga förbättringar inom äldreomsorgen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2022 visar att Borås Stad har förbättrat sitt resultat på många områden.

I rapporten jämförs Sveriges kommuner mot en lång rad indikatorer och för varje indikator rankas kommunerna i tre grupper, 25 procent med bäst resultat, 50 procent i mellanskiktet och 25 procent med sämsta resultat.

I Borås har vård- och omsorgsboenden fyra resultat bland de 25 procent bästa och sju resultat i mellanskiktet. Inget resultat finns bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Hemtjänsten i Borås har sju resultat i mellanskiktet och ett resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Den kommunala hälso- och sjukvården har fyra resultat bland de 25 procent bästa och ett resultat i mellanskiktet. Borås har inget resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Jämfört med förra årets rapport är det en tydlig förbättring inom alla tre verksamhetsområdena.

Aktiviteter gläder dem som bor på vård- och omsorgsboende

Aktiviteterna som ordnas för dem som bor på vård- och omsorgsboende är uppskattade och senaste årets satsningar ger nu utslag, Borås har gått från plats 117 till plats 33 i rankningen på bara ett år

– Vi vill att alla som bor på vård- och omsorgsboende ska ha en meningsfull dag. Därför har vi satsat resurser på fler medarbetare, SOL-stödjare, som jobbar med både individuella aktiviteter, gruppaktiviteter och vi samarbetar med Ung omsorg, där ungdomar kommer till våra boenden varje helg och genomför olika aktiviteter. Det är härligt att se att detta ger glädje och uppskattning, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Även när det gäller möjligheten att komma utomhus så är det många fler som är mer nöjda nu än tidigare.

Hemtjänsten förbättrar sig långsamt

Hemtjänsten har inte lika höga resultat som vård- och omsorgsboenden men det sker ändå en utveckling i positiv riktning på flera områden.

När det gäller förtroende för personalen, trygghet med hemtjänsten, hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att påverka tiden man får hjälp och hemtjänsten som helhet har Borås gått från att rankas bland de 25 procent sämsta kommunerna till att rankas till de 50 procent i mittenskiktet på ett år.

– Jag vill verkligen ge en stor eloge till alla våra medarbetare i hemtjänsten, som jobbar på och gör ständiga små förbättringar, som gynnar brukarna, säger Stefan Lindborg (V), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Bra och mindre bra hälso- och sjukvård

Borås Stads egen hälso- och sjukvård får överlag ett mycket bra resultat. Borås ligger långt över rikssnittet när det gäller insatser som ges vid vård i livets slutskede, till exempel brytpunktssamtal och smärtskattning sista levnadsveckan.

Hälso- och sjukvård som drivs i samarbete med vårdcentralerna och sjukhuset får inte ett lika positivt resultat. Det är till exempel fler boråsare än genomsnittet som råkar ut för fallolyckor, det är fler som har många, och vissa fall olämpliga mediciner.

– På dessa områden har vi stora möjligheter att bli bättre. När det gäller mediciner till våra brukare så behöver vi samarbeta ännu mer med vårdcentralerna och sjukhuset, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

En tydlig och positiv trend fortsätter när det gäller dem som bor på vård- och omsorgsboenden. Det handlar om att andelen olämpliga läkemedel* minskar för sjätte året i rad.

Fallolyckor är ett folkhälsoproblem, som kan ge allvarliga konsekvenser och stort lidande för den som drabbas.

– När det gäller fallen behöver vi samarbeta med många. Det är inte bara våra brukare som faller utan många äldre kommuninvånare. Därför krävs det insatser från både oss på Vård- och äldreförvaltningen, andra förvaltningar inom staden och primärvården för att vi ska minska risken för att äldre kommuninvånare faller och skadar sig, säger Maria Jonsson.

*Med stigande ålder sker flera förändringar i kroppen som påverkar hur läkemedel omsätts och verkar i kroppen. Vissa läkemedel medför därmed en betydande risk för biverkningar hos äldre och bör därför undvikas i denna åldersgrupp.

Person som går med en rullator. Bredvid går en annan person.
Information, ikon

Mer om

Hela rapporten finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats:

Öppna jämförelser av äldre omsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (observera att rapporten finns en bit ner på sidan och heter Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg om äldre)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-16] Tydliga förbättringar inom äldreomsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol