Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ukrainas polis lär av Borås

Artikeln publicerades: 2018-03-01 15.37

Poliskåren i Ukraina håller på att reformeras. En del i utvecklingen handlar om att se hur andra gör och därför fick Borås besök av en delegation med polischefer och kommuntjänstemän från Ukraina under gårdagen.

Målen med polisreformen i Ukraina är högt ställda. Istället för en organisation med korruption och ineffektivitet vill man bygga upp en ny poliskår som samarbetar med kommuner och skapar förtroende hos befolkningen. EU är med och finansierar och en del av arbetet handlar om att göra studiebesök för att se hur andra gör. Igår kom en delegation på 19 personer, både polischefer med högre befattningar och kommuntjänstemän från städerna Kiev, Charkiv och Lviv i Ukraina för att se hur Borås arbetar – och framför allt – samarbetar i staden.

Det här var en ny erfarenhet och jag fick massor med bra information om hur polisen i Ukraina kan utveckla sitt arbete, säger Maiia Breslavska som är chef på den förebyggande avdelningen i Kievs regionpolis.

Flera aktörer i Borås samverkar

Besöket började i Borås Stad där avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) beskrev CKS uppdrag att strategiskt förebygga och förhindra olika former av brottslighet och hur de arbetar trygghetsskapande i Borås. Detta arbete bygger helt och hållet på samverkan och samarbeten både inom kommunen och med externa aktörer, bland annat en lokal myndighetssamverkan där 13 olika myndigheter samverkar i en gemensam inriktning.

CKS ingår också tillsammans med Fritid och folkhälsoförvaltningen, Polisen och AB Bostäder i ett arbete för att utveckla metoder för trygghets- och brottsförebyggande arbete i våra stadsdelar. Dessutom har CKS ansvaret för visselblåsfunktionen och arbetar även mot korruption och oegentligheter.

–Den här enheten som Borås Stad har byggt upp, CKS, är ett utmärkt exempel på hur vi kan samarbeta för att bekämpa brottslighet, konstaterar Bertil Rosenberg, kommissarie i Regionkansli Väst.

–Jag tar med mig tre idéer som jag kommer arbeta vidare med, berättar Anatolii Fedorchuk, borgmästare i staden Boryspil, som är en del av Kiev. I Borås arbetar ni med att se till att inga oseriösa företag kan få upphandlingsavtal med kommunen, ni har ett arbete för att förhindra våld mot kvinnor och ni arbetar med ungdomar i skolan. Det tar jag med mig tillbaka till Ukraina.

Kommunpoliser i Borås

Efter besöket i Borås Stad fortsatte delegationen till polishuset i Borås där kommunpoliserna berättade om samarbetet som pågår i Borås utifrån deras perspektiv. De målade upp en likadan bild som CKS gjorde, om hur vi har arenor för att mötas i staden där frågor kan fångas upp och problem åtgärdas.

–Polisen i Borås har två kommunpoliser som är Borås Stads direktlänk in till dem, ibland pratar vi flera gånger om dagen med varandra, berättar Peder Englund.

d

Borås – startpunkt för framtidens poliser

Borås är en växande stad som tillsammans med Göteborg bildar ett västsvenskt kraftcentrum till nytta för hela landet. Städerna delar stora utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Sverige behöver fler poliser och därför har Högskolan i Borås och Borås Stad ett långt framskridet samarbete kring att starta en polisutbildning i Borås.

Besöket från Ukraina bekräftar ytterligare Borås som en stark kandidat för polisutbildning.

Senast ändrad: 2018-03-02 15.15

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-01] Ukrainas polis lär av Borås

g q n C