Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Utökad fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Borås Stad

Artikeln publicerades:

På dagens presskonferens meddelade regeringen att gymnasieskolan ska utöka sin fjärr- och distansundervisning. Från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari ska samtliga gymnasieskolor i Sverige gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet kommer efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär att elever som studerar vid Borås Stads gymnasieskolor kommer att erbjudas fjärr- och distansundervisning under perioden. Liksom under vårens fjärr- och distansundervisning undantas vissa elever.

Vilka elever undantas?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolan bör hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktions­programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distans­undervisning ska få fortsätta med undervisning på skolan.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • vissa elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Kommer eleverna att erbjudas lunch?

Ja. Samtliga elever vid Borås Stads gymnasieskolor erbjuds lunch. Eleverna erbjuds en fullgod och näringsriktig lunch som är hanterad i enlighet med rådande krav. De elever som studerar på fjärr- och distans tar med lunch från skolan.

Mer information kring lunchen kommer respektive skola att informera om inom kort.

Vad gäller för mig/för mina ungdomar?

Under fredagen kommer respektive skola att meddela exakt vad som gäller för samtliga utbildningar och klasser, samt vilka elever som undantas. Informationen kommer att skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare direkt från respektive skola.

Vad gäller för elever inskrivna vid vuxenutbildningen?

För vuxenutbildningen är direktiven oförändrade.

Påverkas elever på gymnasiesärskolan?

För gymnasiesärskolan är direktiven är oförändrade.

Skolarbete vid dator.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-03] Utökad fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Borås Stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol