Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vad är kultur? Tre föreläsningar i februari

Artikeln publicerades: 2020-01-24 14.12

Vi bjuder in till en föreläsningsserie i tre delar om kulturens betydelse i människors liv. Vilken inverkan har kulturen i samhället, vad betyder den i våra liv och hur ser vårt kulturarv ut?

Föreläsningsserien är en del av Kulturnämndens arbete med att ta fram ett nytt styrdokument som anger riktningar framåt för kulturens roll samhället. Som en del av detta arbete bjuder vi in till tre föreläsningar om kultur med olika perspektiv och innehåll. Alla föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

3 februari - Kulturarvets betydelse i framtiden

Stadsantikvarie Fredrik Hjelm berättar med bilder om hur Borås Stad framgångsrikt har använt bevarande som en utvecklingsstrategi genom att identifiera utvecklingsbara kulturhistoriska miljöer och försöka ge dessa befintliga strukturer nya värden. Medea Ekner, enhetschef på Bohusläns museum samt ordförande i svenska ICOM, utforskar museet som fenomen, koncept och konstruktion; dess sociala roll och ansvar i samhället samt som nav och inspiration till innovation och förändring.

17 februari - Populärkulturens funktion i våra liv

Föreläsning med Fredrik Strage, skribent med rockmusik, film och populärkultur som huvudområden. Föreläsningen handlar bland annat om varför vi får ett så intensivt förhållande till artister och tv-serier så att vi blir som besatta, vilken funktion popkulturen fyller i våra liv och varför vi söker oss till viss musik.

24 februari - Kulturens effekter – från välbefinnande till samhällsförändring

Föreläsning med Karin Lundmark och Eva Pettersson, konsulenter vid Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. Kultur är inte bara avkoppling eller belöning. Påverkan på människors hälsa och betydelsen för samhällsbygget är mer än så, kanske det som håller ihop ett samhälle – om vi tänker efter.

En orange gång.

Senast ändrad: 2020-05-07 10.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-24] Vad är kultur? Tre föreläsningar i februari

g q n C