Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Välkommen att tycka till om Fristad med dess omgivning

Artikeln publicerades: 2018-12-07 14.31

Bor du i Fristad? Gör vår enkät! Vi vill bland annat veta var du träffar dina vänner, vilket transportmedel du använder, vilken plats som är din favoritplats samt vilka parker du använder mest.

Eller saknar du något? Vad skulle du vilja se förändrades? Kanske behövs det fler parkeringar eller fler lägenheter? Vi deltar just nu i ett forskningsprojekt, Samsskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen, där Fristad är den ort som studeras i projektet.

Syftet är att undersöka hur Fristad kan utvecklas som samhälle när det gäller områden som bebyggelse och infrastruktur.

d

Gör enkäten

En illustration över Fristad.

Senast ändrad: 2019-11-08 15.34

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-07] Välkommen att tycka till om Fristad med dess omgivning

g q n C