Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vårdnadshavare ger fint betyg åt förskolan i Borås Stad

Artikeln publicerades: 2018-07-03 09.31

96 respektive 97 procent av vårdnadshavarna med barn i Borås Stads förskolor uppger att de känner sig trygga med förskolan och att deras barn får ett gott bemötande. I år har 4700 personer besvarat årets föräldraenkät, vilket är en kraftig ökning mot förra året.

Förskolorna har arbetat målmedvetet med att öka antalet svarande. I år ökade antalet svar från 50 till 75 procent av alla vårdnadshavare.

– De senaste åren har antalet nöjda föräldrar legat konstant högt. Det är särskilt glädjande att resultatet ligger högt även i år, när så många fler har svarat, säger Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef för Förskoleförvaltningen.

Ett tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet ifall deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten. Lika många svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

– Med cirka 90 förskolor finns det så klart lokala skillnader. Det intressanta för varje avdelning och förskola är de egna resultaten. Varje förskola ansvarar för att med hjälp av olika stöd fortsätta att utveckla och förbättra sin verksamhet. Här ska alla barn och vårdnadshavare känna sig trygga, det ska vara hög kvalitet i undervisningen och det ska inte spela någon roll i vilken stadsdel du bor. Tillsammans jobbar vi för att erbjuda Sveriges bästa förskola, säger förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö.

Enkäten är en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
– Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra förskolor, det arbetet tar aldrig slut. Här är vårdnadshavarnas synpunkter jätteviktiga för oss, säger Pernilla Bjerkesjö.

Förskolepedagog läser bok för tre barn.

d

Mer om undersökningen

Föräldraenkäten delas ut till alla vårdnadshavare i Borås Stads förskolor. Resultatet sammanställs både på avdelnings-, enhets- och Borås Stadsnivå. Övergripande resultat och analys presenteras på boras.se.

Resultatet visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 96 procent känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. 97 procent upplever att personalen har ett vänligt bemötande mot barnen. Sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. Sedan 2014 svarar en ökande andel vårdnadshavare att de helt instämmer med påståendena i undersökningen.

Vårdnadshavare som vill veta resultatet på en förskola är välkommen att vända sig till förskolechefen eller personalen på den förskola där deras barn går. En del av resultaten presenteras i jämförelsetjänsten Jämför service och resultat.


Senast ändrad: 2018-07-03 09.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-03] Vårdnadshavare ger fint betyg åt förskolan i Borås Stad

g q n C