Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Veckan som gick: förberedelser för personalomflyttningar och stöd till näringslivet

Artikeln publicerades:

Vecka 13: Frånvaron är högre än normalt i många verksamheter och en del har begränsat sina öppettider eller stängt helt. Vissa av förvaltningarna har det ansträngt, men situationen bedöms fortfarande som hanterbar. Så summerar Borås Stads krisledningsstab veckan som gått.

Den centrala krisledningsstaben har varit aktiverad i drygt två veckor och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna. Krisledningen har haft täta möten under hela veckan för att skapa sig en helhetsbild och säkerställa att verksamheterna klarar av den rådande situationen.

Fokus på personalförsörjning

Den huvudsakliga frågan som krisledningen har hanterat är personalförsörjning. Det pågår förberedelser för att eventuellt flytta om personal till områden där det finns en stor arbetsbelastning. Krisledningen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med samordningen med personalförsörjningen om verksamheter skulle drabbas av stort personalbortfall. Utifrån olika tänkbara scenarion av frånvaro tar arbetsgruppen fram prioriteringslistor för att kunna säkerställa en fungerande verksamhet.

Parallellt med detta pågår ett arbete med att identifiera personer med samhällsviktiga yrken som kommer att behöva barnomsorg och fritids vid en eventuell stängning av förskola och grundskola.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Borås näringsliv är hårt drabbat av coronaviruset. I veckan presenterade Borås Stad ett antal åtgärder för att mildra effekterna på det lokala näringslivet, och i möjligaste mån dämpa antalet varsel och konkurser. En av åtgärderna är att restauranger kan ansluta sig till en tjänst som Borås Stad erbjuder som innebär att gymnasieelever som är folkbokförda i Borås kan hämta ut ett lunchpaket varje dag utan kostnad.

Se hela listan med åtgärder på Borås Stads företagssida Länk till annan webbplats.

Stödlinje igång och utökar snart med e-tjänst

Vår stödlinje är igång för personer över 70 år samt personer som tillhör riskgrupper i Borås som är i behov av hjälp. Sedan den startades för en dryg vecka sedan har drygt 70 samtal tagits emot och flera har fått hjälp med praktiska ärenden, resterande har fått råd och stöd. Telefonnumret dit är: 0734-32 79 91 för svensktalande och 0734-32 89 68 för finsktalande.

För att öka tillgängligheten ytterligare kommer stödlinjen även att finnas i form av en e-tjänst.

Stort behov av skyddsutrustning

Det är av yttersta vikt att vi har skyddsutrustning inför de kommande veckorna. Krisledningen har utsett personer som arbetar med inventering av behov och att skaffa fram material och skyddsutrustning. Gruppen arbetar även med logistik och transport av materialet.

Analys av risker

Krisledningen arbetar även med analys av olika risker. En tänkbar risk som krisledningen lyfter fram är fortsatt brist på skyddsutrustning. En annan är att den ökade sociala distansen, permitteringar av anställda med mera kan resultera i att allt fler blir hemmavarande, vilket riskerar öka psykisk ohälsa och viss brottslighet såsom egendomsbrott och våld i nära relationer.

Veckan som kommer

Enligt Folkhälsomyndigheten börjar antal fall gå snabbt uppåt och vi har vi en allmän smittspridning i hela landet och kulmen är inte nådd än. Borås Stad förbereder sig på att situationen nästa vecka kan förvärras samt att fler rekommendationer och föreskrifter kan påverka det lokala arbetet mot smittspridning.

Borås Stad kommer fortsatt att möta upp krisen genom kontinuerliga lägesbilder, aktiv samverkan och daglig dialog med samtliga förvaltningar och bolag.

LL
Vy över stadshuskvarteret.
Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Krisledningsstaben arbetar för att minska smittspridning inom Borås Stads verksamheter och skydda de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har identifierat.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-27] Veckan som gick: förberedelser för personalomflyttningar och stöd till näringslivet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol