Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Veckan som gick: fortsatt god tillgång till personal och skyddsutrustning

Artikeln publicerades:

Vecka 36: Den centrala krisledningen kan konstatera att läget kopplat till coronasituationen fortfarande är stabilt i Borås Stad.

Det finns fortfarande inga smittade personer varken inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboenden eller på korttidsboenden.

I vissa verksamheter har sjukfrånvaron gått upp något, men inte mer än vad som brukar vara fallet i september.
På både förvaltningar och bolag fortsätter delar av personalen att arbeta på distans i olika omfattning för att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna.

Information, ikon

Information om Krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben är aktiverad sedan mitten av mars och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder en gång i veckan och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
En gul virussymbol på en grå platta. 
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-07] Veckan som gick: fortsatt god tillgång till personal och skyddsutrustning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol