Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: fortsatt god tillgång till personal och skyddsutrustning

Artikeln publicerades: 2020-09-07 16.12

Vecka 36: Den centrala krisledningen kan konstatera att läget kopplat till coronasituationen fortfarande är stabilt i Borås Stad.

Det finns fortfarande inga smittade personer varken inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboenden eller på korttidsboenden.

I vissa verksamheter har sjukfrånvaron gått upp något, men inte mer än vad som brukar vara fallet i september.
På både förvaltningar och bolag fortsätter delar av personalen att arbeta på distans i olika omfattning för att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna.

d

Mer information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben är aktiverad sedan mitten av mars och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder en gång i veckan och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
En gul virussymbol på en grå platta. 
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-09-07 16.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-07] Veckan som gick: fortsatt god tillgång till personal och skyddsutrustning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol