Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Veckan som gick: provtagning av medarbetare och extra tillsyn av trängsel

Artikeln publicerades:

Vecka 18: Borås Stads krisledning fortsätter att möta upp coronapandemins konsekvenser och under förra veckan gjordes bland annat förberedelser för att börja testa medarbetare för covid-19.

De lägesbilder som dagligen skickas in till krisledningsstaben visar att personalförsörjningen och situationen i verksamheterna är under kontroll. På vissa boenden och inom vissa enheter är det dock en ansträngd situation och arbetet fortsätter med att hantera detta genom att utöka grundbemanningen och stötta personal och chefer.

Provtagning av medarbetare

Borås Stad ska börja testa medarbetare inom vård och omsorg för covid-19. Testet är frivilligt och varje chef ska komma överens med aktuell medarbetare som ska testas. Målet är att snabbt identifiera alla med lätta sjukdomssymptom som inte är smittade av covid-19 så att de kan återgå till jobbet. Provtagning av personal kommer att inledas under denna vecka.

Extra tillsyn av trängsel

Krisledningen har tidigare lyft risken att det finns indikationer om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs. Det förekommer till exempel trängsel på restauranger, vilket kan leda till att smittspridningen ökar i högre takt. Miljöförvaltningen kommer därför att börja göra oanmälda platsbesök ute hos restauranger, kaféer och andra verksamheter som serverar mat eller dryck i Borås för att göra tillsynskontroller med fokus på trängsel. Miljöförvaltningen kommer att titta på hur man följer Folkhälsomyndighetens regler för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Försök till brott mot äldre

Polisen i Borås har under den gångna veckan konstaterat försök till brott mot äldre personer där okända personer med munskydd försökt ta sig in till äldre. Alla hemtjänstgrupper har uppmanats till att vara extra uppmärksamma.

Stödlinjen går varm och medBoråsare ställer upp

Stödlinjen fortsätter att ta emot samtal från kommuninvånare som tillhör en riskgrupp och som behöver praktisk hjälp eller samtalsstöd. Under förra veckan hjälpte de till med ytterligare 87 ärenden (sammanlagt 573 ärenden) så som matinköp, apoteksärenden och telefonsamtal med personer som känner sig ensamma. Planering pågår inför sommaren för att ha en beredskap beroende på hur situationen ser ut.

Stödlinjen

Parallellt pågår rekrytering av frivilliga, så kallade medBoråsare, som vill och kan hjälpa till. I dagsläget har cirka 200 personer anmält intresse och intervjuer pågår.

Håll dig uppdaterad: Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Vy över stadshuskvarteren.
Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Borås Stads centrala krisledningsstab arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-04] Veckan som gick: provtagning av medarbetare och extra tillsyn av trängsel

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol