Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Veckan som gick: provtagning av personal är igång – fler tillbaka i tjänst

Artikeln publicerades:

Vecka 20: Under den gångna veckan har provtagning av vård- och omsorgspersonal kommit igång med resultatet att fler har kunnat komma tillbaka i tjänst fortare. Här kan du ta del av fler frågor och arbetsområden som varit i fokus i veckan för Borås Stads krisarbete med anledning av pandemin.

I sammanfattningen av veckans lägesbilder ger förvaltningarna uttryck för att de fått goda rutiner för att möta pandemins konsekvenser. Precis som det har sett ut de föregående veckorna så är läget periodvis ansträngt, framförallt inom vård- och äldreförvaltningen, men situationen är fortsatt under kontroll.

Fler kan återgå till arbete tack vare provtagning av personal

Tack vare att provtagning av covid-19 av vård- och omsorgspersonal har kommit igång har fler kunnat återgå till arbetet. Många medarbetare är hemma med lindriga förkylningssymptom, precis som de ska vara enligt gällande rekommendationer. Målet med testen är att snabbt identifiera alla med lätta symptom som inte är smittade med covid-19 så att de kan komma tillbaka i tjänst fortare. Det gynnar alla brukare och patienter, som då kan mötas av ordinarie personal i så stor omfattning som möjligt.

Provtagningen av vård- och omsorgspersonal har också resulterat i att oron bland personalen minskat. Krisledningen lyfter att det är av vikt att kapaciteten för provtagningen ökar.

Samordnade inköp av skyddsutrustning ger avlastning

I dagsläget finns skyddsutrustning i alla Borås Stads enheter. För att det fortsatt ska vara så pågår ett dagligt inköpsarbete. Sedan en tid tillbaka har krisledningen aktiverat en central inköps- och logistikfunktion i samverkan med Koncerninköp och Servicekontoret. Detta ger stöd och avlastning till förvaltningarnas ordinarie inköpsfunktioner.

Samtal till stödlinjen ökar och fler använder färdtjänstens hemleveranser

Samtalen till stödlinjen fortsätter att öka. Under denna vecka har de hjälpt till med ytterligare 214 ärenden, vilket är flest ärenden hittills sedan stödlinjen startade i slutet av mars. Sammanlagt har stödlinjen hjälpt till med 996 ärenden. Många av ärendena gäller matinköp, men även apoteksärenden och samtal med personer som känner sig ensamma förekommer.

Du som är 70 år eller äldre kan också få hjälp med att få dina matvaror hemkörda från mataffären av färdtjänstens chaufförer. Du betalar för maten, men hemleveransen är kostnadsfri. Denna vecka har färdtjänsten gjort 79 hemleveranser och sedan starten den 21 april så är det totalt 229 leveranser.

– Vi har fått positiv feedback från butiker som ligger utanför Borås centrala delar, säger Caroline Carlsson, näringslivsutvecklare. Nu har de möjlighet att kunna erbjuda hemleverans till sina kunder som de annars kanske skulle ha tappat.

Information, ikon

Mer information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i drygt två månader och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Blodprovsrör hålls av hand med plasthandske.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-15] Veckan som gick: provtagning av personal är igång – fler tillbaka i tjänst

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol