Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Veckan som gick: stöttning av personal i frontlinjen och studentfirande i annorlunda tappning

Artikeln publicerades:

Vecka 19: Under veckan som gått har Borås Stads krisledning bland annat arbetat med att hantera ytterligare fall av smitta samt fortsatt arbetet med att stötta personal och chefer ute i verksamheterna.

När krisledningen sammanfattar veckans lägesbilder från förvaltningar och bolag så visar de att personalförsörjning och situationen fortsatt är under kontroll, men att det periodvis är mycket ansträngt inom vissa enheter, framförallt inom äldreomsorgen.

Även denna vecka har det konstaterats fler fall av smitta bland brukare och patienter. Det är både fysiskt och psykiskt utmattande för personalen som arbetar i frontlinjen. Krisledningen lyfter att den påfrestande arbetsmiljön riskerar att resultera i ökad sjukfrånvaron, både på kort och på lång sikt.

För att möta upp denna risk och för att hantera situationen på de ansträngda enheterna fortsätter planering för utökad grundbemanning samt stöttning av personal och chefer. En daglig dialog pågår med de fackliga organisationerna som i sin tur har en nära dialog med sina medlemmar om den rådande situationen.

Ett annorlunda studentfirande

I veckan presenterades hur studentfirandet 2020 ska gå till. Det blir inga studentflak, ingen bal men det blir utspring och mösspåtagning. Utifrån förvaltningens riktlinje att man endast ska samlas klassvis och därefter göra ett utspring till väntande föräldrar är det fritt för varje skola att arrangera studentfirandet. Varje gymnasieskola tar därför endast in en klass åt gången för avslutning och utspring.

– Vi ska göra vårt bästa för att våra elever ska få en så minnesvärd avslutning som det går, säger gymnasie- och vuxenutbildningschef Christer Samuelsson.

Omtanke, stöd och sång till äldre kommuninvånare

Kommuninvånare som är 70 år eller äldre har under veckan fått ett brev från Borås Stad med information om olika saker som vi kan hjälpa till med, bland annat hur man når stödlinjen. Detta har fått positiv respons och samtalen till stödlinjen har ökat betydligt. I veckan hjälpte de till med ytterligare 209 ärenden (sammanlagt 782) så som matinköp, apoteksärenden och telefonsamtal med personer som känner sig ensamma.

I veckan har lärare och elever på Kulturskolan anordnat sång och föreställningar utanför vård- och omsorgsboenden. Även detta har varit mycket uppskattat.

Information, ikon

Mer information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i knappt två månader och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Vy över stadshuskvarteret. 
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-08] Veckan som gick: stöttning av personal i frontlinjen och studentfirande i annorlunda tappning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol