Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: visir i vårdarbete och fortsatt uppmaning om uthållighet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vecka 22: Coronaviruset sprider sig fortfarande i vår region och krisledningen fortsätter att uppmana om uthållighet. Under den gångna veckan har också en ny rutin för användning av visir i vårdarbete tagits i bruk.

Krisledningen sammanfattar veckans lägesbilder från förvaltningarna och konstaterar att personalförsörjningen och situationen i verksamheterna fortsatt är under kontroll.

Glädjande nog har korttidssjukfrånvaron under veckan legat på den lägsta nivån sedan inrapporteringarna startade och de enheter som har en ansträngd situation har utvecklat goda rutiner.

Visir i allt ansiktsnära vårdarbete – ny rutin

För att minimera risken att symtomfri personal med covid-19 smittar brukare eller patienter ska personalen använda visir i allt ansiktsnära vårdarbete inom en meters avstånd.

Den nya visirrutinen ska ses som ett tillägg till övriga hygienrutiner och den gäller Vård- och äldreförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Borås Stad har gott om visir i centralt lager som kontinuerligt skickas ut till verksamheterna.

Håll ut och hindra smittspridning

Krisledningen konstaterar att coronaviruset fortfarande sprider sig i vår region. I landet som helhet minskar antalet smittade, men i dagarna har vi via Socialstyrelsens statistik fått indikationer på relativt hög smittspridning i Borås. Dessutom pekar Sahlgrenska Universitetssjukhuset på en ökning av nyinskrivna patienter med Covid-19.

Det är därför viktigt att fortsätta följa de grundläggande råden från myndigheterna och Borås Stads uppmaning om att hålla ut.

Stödlinjen fortsätter stötta

Stödlinjen fortsätter att ta emot samtal från boråsare som behöver hjälp med olika vardagsbestyr. Under denna vecka har de hjälpt till med ytterligare 103 ärenden. Sedan starten i mitten av mars har stödlinjen hjälpt till med 1 208 ärenden. De flesta ärenden gäller matinköp, men även apoteksärenden och samtal med personer som känner sig ensamma förekommer.

Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i snart tre månader och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder en gång per dag och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
En närbild på ett virus. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-29] Veckan som gick: visir i vårdarbete och fortsatt uppmaning om uthållighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol