Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vi har planer för Viared Västra!

Artikeln publicerades: 2018-05-03 13.25

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på ändring av detaljplanen för Viared Västra. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed riksväg 40, och att underlätta dagvattenföringen inom området.

Området ligger på södra sidan av vägen och är en direkt fortsättning av det befintliga verksamhetsområdet i Viared. Som entrépunkt till staden från väster är områdets gestaltning viktig.

Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan ändringarna görs på mark som redan är detaljplanelagd som industrimark. Granskningstiden pågår 27 april–25 maj. Planen har tidigare varit på samråd.

De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som finns i slutet av planbeskrivningen. Mer information finns på vår webb och i Stadshuset på våning 6.

Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du skicka in dem skriftligt (gärna digitalt) senast den 25 maj.

Kartbild

Senast ändrad: 2020-05-04 08.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-03] Vi har planer för Viared Västra!

g q n C