Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vi har planer för Viskafors och Rydboholm!

Artikeln publicerades: 2018-03-09 15.25

Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Planens syfte är att göra det möjligt att skapa bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors.

Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mittemot planområdet ligger Viskaforshallen. Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Mer information och planhandlingar finns på vår webb och i Stadshuset på våning 6. Granskningstiden pågår 5 mars till 5 april 2018.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du skicka in dem skriftligt (gärna digitalt) senast den 5 april.

En kartbild

Senast ändrad: 2020-03-11 08.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-09] Vi har planer för Viskafors och Rydboholm!

g q n C