Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vi inför webbdiarium – ta del av allmänna handlingar på boras.se

Artikeln publicerades: 2018-03-26 11.00

Nu inför vi diarium på webben för ökad service, tillgänglighet och transparens. I webbdiariet kan du söka i Borås Stads diarier där du hittar våra allmänna handlingar.

— Nu kan du själv gå in och söka efter handlingar. Du kan direkt ladda ned det som du vill ta del av och slipper kontakta respektive förvaltning. Därmed blir det mycket lättare att följa det demokratiska arbetet i kommunen, förklarar Carl Morberg, strategisk verksamhetsutvecklare och ansvarig för införandet av webbdiariet.

Tidigare var du tvungen att ta kontakt med respektive förvaltning för att begära ut allmänna handlingar. Det gjorde att du som medborgare var tvungen att veta på förhand vad du letade efter och vem du skulle kontakta.

Med start den 26 mars kan du söka bland ärenden i webbdiariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 19 mars.

— Tanken är att vi så små småningom ska fylla på med äldre ärenden och handlingar. Och om du inte hittar det du söker är det självklart bara att höra av sig, säger Carl Morberg.

Vad är ett diarium och vad har det för syfte?

I kommuners diarier finns alla de handlingar som kommer in till en kommun, som vi skickar ut eller som upprättas av personal inom kommunen. Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar.

Syftet med ett diarium är att kunna visa att kommunen tar hand om varje ärende enligt lagar och förordningar. Syftet med registrering är också att hålla ordning på och förenkla sökning av handlingar och annan information.

Detta hittar du i vårt diarium

I diariet registrerar vi dagligen handlingar som kommer in, skickas ut eller upprättas av oss. Det kan till exempel vara brev, skrivelser, e-postmeddelanden, informationsmaterial, ansökningar, utredningar och beslut. En handling kan också vara en film- eller ljudinspelning.

Kommunens ärenden och handlingar är oftast offentliga, visas i webbdiariet och kan läsas av alla.

— Det finns dock vissa undantag i lagstiftningen som gör att vi inte får publicera vissa handlingar, berättar Carl Morberg. Det kan till exempel bero på att handlingen innehåller personuppgifter eller att de berörs av sekretess.

En skärmdump av vårt webbdiarium.

Senast ändrad: 2018-03-26 10.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-26] Vi inför webbdiarium – ta del av allmänna handlingar på boras.se

g q n C