Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vi planerar för bostäder på Byttorp

Artikeln publicerades:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Byttorpsvall 23 & 24 på Nedre Byttorp.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga två nya bostäder. Bebyggelsen ska ta hänsyn till områdets karaktär när det gäller skala och utformning.

Nu har du möjlighet att tycka till om planen

Gör din röst hörd under samrådstiden mellan 20 oktober och 17 november. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se (skriv planens diarienummer BN2018-299 i ämnesraden). Vi vill ha dina synpunkter senast den 4 november.

Två hus på en tomt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-20] Vi planerar för bostäder på Byttorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol