Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi planerar för en ny skola på Gässlösa

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för fastigheten Gässlösa 5:15 på Gässlösa. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), för cirka 1000 elever. Planen ska dessutom möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och kommunikationsklass, samt en fullstor idrottshall. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet.

Kartbild över var skolan kan placeras.

Behovet av en ny grundskola uppmärksammades av Lokalförsörjningsnämnden i lokalresursplanen från år 2018-2020. Preliminär byggstart oktober 2021 och inflyttning augusti 2023.

Nu har du möjlighet att tycka till om planen

Gör din röst hörd under samrådstiden mellan 2 november och 30 november. Du kan redan nu skicka e-post med dina synpunkter till:

detaljplanering@boras.se

(skriv planens diarienummer BN2019-219 i ämnesraden). Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 november.

Information, ikon

Mer om Gässlösa och utbyggnadsstrategin

Stadsdelen Gässlösa är utpekad i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan, som ett av Borås utvecklingsområden. Utbyggnadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen vill se staden utvecklas. Gässlösa ska omvandlas från att vara ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med tydlig närhet till Viskan. Funktionsblandning innebär att stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service.

Detlajplan om ny skola på Gässlösa

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan

Skolbyggnad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-02] Vi planerar för en ny skola på Gässlösa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol