Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Vi planerar för nya bostäder i Parkstaden

Artikeln publicerades:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar nu med att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Parkstaden 1:1 i Parkstaden, även känd som Almås plats. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Bostadshusets placering mot Alingsåsvägen skapar tillsammans med Almåsgymnasiet ett tydligt stadsmässigt stadsrum som bidrar till att binda ihop Norrby, Parkstaden och Borås centrum.

Nu kan du tycka till om planen

Vi vill veta vad du tycker om förslaget! Samrådstiden pågår mellan måndag 3 juni och fredag 12 juli. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se (skriv planens diarienum-mer BN2020-297 i ämnesraden).

Vi vill ha dina synpunkter senast den 12 juli.

Samrådsmöte

Måndag 10 juni klockan 18:00-19.30 håller vi ett Samrådsmöte i Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, 504 38 Borås. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor till oss som jobbar med de-taljplanen. Det går även att delta digitalt på samrådsmötet. Mer information om planförslaget och länk till samrådsmötet hittar du på: boras.se/detaljplan/almasplats Länk till annan webbplats.

En skissbild av hur det nya huset kan se ut. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-04] Vi planerar för nya bostäder i Parkstaden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol