Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Viskans park: Första delprojektet klart och lansering av Gestaltningsstrategin

Artikeln publicerades:

Viskans parks första delprojekt är färdigt. Den nya Hallbergsbron presenterades i fredags, den 31 maj, tillsammans med arkitekterna som står bakom gestaltningen av bron. I samband med förhandsvisningen lanserades även en gestaltningsstrategi för Viskans park-projektet i sin helhet. Den nya Hallbergsbron invigs officiellt tillsammans med boråsarna på Borås födelsedag den 29 juni.

Viskans park-projektet är både storskaligt och ambitiöst. I nuläget är det uppdelat i ett pärlband av olika delprojekt mellan Gässlösa i söder och Rya åsar i norr. En av utmaningarna med ett så långsiktigt projekt är hitta en balans mellan det specifika delprojektets förutsättningar och karaktär samtidigt som delarna ska bindas samman till en helhet med gemensam identitet. Under förmiddagen den 31 maj lanserades en gestaltningsstrategi för Viskans park som ska underlätta det arbetet.

Gestaltningsstrategin är en bilaga till Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken”. Tillsammans formulerar dem bland annat hur Viskans park ska utvecklas som helhet, vilka element och värden som ska styra arbetet och vilka verktyg som bör användas för att nå det långsiktiga målet.

På plats för att presentera gestaltningsstrategin var upphovspersonerna från Mareld landskapsarkitektur, Liljewall arkitekter och MAA Studio. Tillsammans med Viskans parks projektgrupp, som är beställare av strategin, visades dokumentets viktigaste delar följt av en frågestund med publiken.

Presentation av gestaltningsstrategin inne på Grand Hotell

Därefter var det dags att röra sig från konferenssalen inne på Hotel Grand ut till Hallbergsplatsen och över den nya Hallbergsbron. På stadsparkssidan av bron inleddes sedan ett samtal mellan Stadsträdgårdsmästare Anton Spets och Nyréns arkitekter som berättade om tankarna kring utformningen av platsen. Materialval, kringliggande stads- och parkmiljö, samt utmaningen att förvandla bron till en grön mötesplats för människor diskuterades.

Anton Spets, stadsträdgårdsmästare och arkitekterna från Nyréns

Slutligen tackades Sparbankstiftelsen som varit en bärande del i finansieringen av delprojektet. Att olika aktörer kan komma samman och gemensamt verka för en positiv stadsutveckling som gynnar alla har varit en ledstjärna i samarbetet mellan stiftelsen och Borås Stad. Både kommunens representanter och Sparbanken Sjuhärads VD Petter Hedihn, som också var på plats, verkar dela uppfattningen att samma inställning är vägen framåt även i framtida projekt.

Viskans park är boråsarnas park och det är tillsammans med dem, på stadens födelsedag den 29 juni, som den officiella invigningen äger rum. Välkomna!

Sparbanken Sjuhärads VD Petter Hedihn var på plats
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-04] Viskans park: Första delprojektet klart och lansering av Gestaltningsstrategin

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol