Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi vill att fler ska kunna bo på Byttorp

Artikeln publicerades:

Vi har tagit fram ett förslag på detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan).

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostäder och utöka gatan för att göra plats för en rondell. Dessutom vill vi säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området.

Planen har tidigare varit på samråd och granskning. Den har även antagits av Samhällsbyggnadsnämnden men överklagades till Mark- och miljödomstolen som sedan upphävde antagandebeslutet. I och med det skickas planen på granskning igen.

Information, ikon

Mer om Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan)

Granskningstiden pågår mellan 26 januari och 18 februari 2022. Sista dagen att maila in dina synpunkter till detaljplanering@boras.se är 18 februari. Skriv planens diarienummer BN 2017-634 i ämnesraden.

Läs mer om planen och berätta vad du tycker: Detaljplan Byttorp, Byttorp 3:1

Byttorp, fjällgatan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-31] Vi vill att fler ska kunna bo på Byttorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol