Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vi vill göra Nornan roligare

Artikeln publicerades:

Tycker du att gymnasielokaler platsar på Nornan eller vill du ha en liten park? Vill du ha parkering under marken? Brukar du använda tunneln längs Stora Brogatan som går under Kungsleden? Vi vill veta vad du tycker ska hända på Nornan, området som ligger intill Kungsleden och Stadshuset.

Vi arbetar just nu med att ta fram ett planprogram för Centrum, Nornan 1. Tanken är att översiktligt utreda förutsättningar för området. Målet är att skapa principer för kvarterets utveckling som sedan kan användas när kvarteret planeras vidare i detaljplaneprocessen.

– Kvarteret har både en unik utformning och ett unikt läge. Vi vill givetvis behålla de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och förstärka den känsla av grönt som kvarteret ändå ger trots mängden asfalt, berättar Felix Lorentzon, planarkitekt.

Det är viktigt för oss att få reda på vad du som som rör dig i området tycker. Var mer och påverka och hjälp oss planera centrum genom att berätta vad du tycker på boras.se/kvarteretnornan.

Information, ikon

Mer om Centrum, Nornan 1

Samrådstiden pågår mellan 3 juni och 13 augusti 2021. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2013-1756 i ämnesraden. Du kan också skicka in dina synpunkter eller förslag på boras.se/kvarteretnornan.

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum och tid: tisdag 22 juni kl. 17.30–19.00

Plats: Teamslänk via boras.se/planprogram/nornan

Läs mer om planprogrammet på: boras.se/planprogram/nornan

Drönarbild över centrum, nornan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-03] Vi vill göra Nornan roligare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol