Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vi vill utöka en befintlig industrifastighet i Viared

Artikeln publicerades:

I sydvästra Viared har näringslivet fått ha tålamod. Detaljplanen för området har varit utsänt på samråd redan i oktober 2013, men pausades i avvaktan på arbetet med Götalandsbanan. Nu är vi igång igen!

Söder om korsningen mellan Segloravägen och Prognosgatan har näringslivet i Borås har tidigare efterfrågat en utökning av befintlig industrifastighet. Sedan samrådet 2013 har det hunnit hända mycket och området har minskat från att omfatta cirka 17 hektar till att omfatta cirka 5 hektar.

– Den föreslagna byggnaden har också sänkts. Innan var det ett höglager som var cirka 30 meter högt - nu är det cirka 14 meter, berättar Maria Mansfield, plankonsult i Borås Stad.

Avsikten med detaljplanen är att möta det behov som finns för lager och logistik. Byggnaden föreslås ske i två etapper där etapp 1 redan ligger inom gällande detaljplan och har bygglov. Etapp 2 innebär att byggnaden förlängs västerut utmed Segloravägen.

Information, ikon

Mer om Viared 5:1 med flera (Segloravägen) 

Samrådstiden pågår mellan 26 maj och 30 juni 2021. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2013-522 i ämnesraden.

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum och tid: tisdagen den 15 juni kl. 17.00–18.00

Plats: Teamslänk på boras.se/detaljplan/viaredsydvästra

Läs mer om planen och berätta vad du tycker: boras.se/detaljplan/viaredsydvästra

Karta över området

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-05-31] Vi vill utöka en befintlig industrifastighet i Viared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol